مدیریت بحران پس از زلزله

ساخت شامپو ویژه اسکان اضطراری، برای اولین بار در ایران توسط شرکت پارس آزمای طب

ساخت شامپو ویژه اسکان اضطراری، برای اولین بار در ایران توسط شرکت پارس آزمای طب

پس از وقوع زلزله ، و آغاز بحران های پس از زلزله که یکی از مهمترین انها قطع شبکه آب در سطح منطقه آسیب دیده می باشد یکی از معضلات در...

۱۱ اسفند، ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه