مدیریت بحران پس از زلزله

مدیریت بحران در زلزله نپال

مدیریت بحران در زلزله نپال

ابن روزها هرچه گزارش از نپال می خوانم و هرچه عکس می بینم در یک موضوع همه مشترک هستند اوضاع اسکان اضطراری اسیب دیدگان با گذشت سه روز نخست حادثه هنوز...

۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۴ | بدون دیدگاه